ODKAZY

Jiří Ptáček, Tereza Stejskalová, Pavel Sterec, "Nulová mzda," A2, č. 23 (2011)


Ondřej Chrobák, "Manuál pro milovníky současného umění. Lekce 38. - svět, kterému se říká umění, Arts&Antique, č.4 (2012):

"Kdo profituje ze světa, kterému se říká umění? Vyčerpávající výčet profesí "parazitujících" (?) na umění podal již v roce 1975 jugoslávský umělec Raša Todosojevič v Edinburghském manifestu. Položil si otázku: Kdo na umění profituje a kdo z něj čestně čerpá? Několikastránkový soupis začíná: [........] A co ti, kteří umění tvoří? Zdá se, že (někteří) umělci mají čím dál intenzivnější pocit perverze. Cítí se jako dodavatelé komodity do soukolí (uměleckého) průmyslu. Instituce pod cenou či zcela bezplatně odebírají a zužitkovávají ve svůj prospěch výsledky jejich umělecké tvorby. Bouřlivý ohlas, který vyvolal na umělecké scéně článek Nulová mzda, je toho nejlepším dokladem. Institutionální provoz umění, zdá se, stojí na rozcestí: vyslyšet revoluční nebo evoluční požadavek. Zrušit sám sebe nebo začít platit."