Komu: představitelům kulturních příspěvkových organizací, státních, krajských a městských galeriích a center současného umění financovaných z veřejných rozpočtů

Věc: Chceme upozornit na neochotu institucí platit honoráře umělcům a dalším kulturním producentům, například kurátorůmna volné noze. V této výzvě chceme připomenout důsledky takového konání a vyzýváme vás, abyste změnili svůj přístup k těm, bez jejichž spolupráce by nebylo možné vytvářet a realizovat kulturní program, kvůli němuž jsou kulturní instituce zřizovány.

Pokud umělcům/umělkyním neplatíte honorář (nemluvě o tom, že v některých případech ani nepřispíváte na produkci uměleckého díla), je to výraz hluboké neúcty k hodinám, dnům či měsícům práce, jež vyústila ve výstavu či kulturní program. Odmítáte tím zároveň nést odpovědnost za životní podmínky kulturního producenta, jehož práce legitimizuje existenci vaší instituce. Přesouváte ji na někoho jiného, především na autora/autorku, uměleckou komunitu, rodinné příslušníky či komerční sektor. Své zaměstnance přitom oceňujete stejně jako všechny ostatní, kteří se na výstavě či projektu podílí (grafické designéry, kustody, veškeré externí služby atd.). Klademe si proto otázku - proč jsou umělci a umělkyně (a někdy i kurátoři či kurátorky) jediní lidé z dlouhé řady dodavatelů prací a služeb, kteří honorář nedostávají? Vždyť bez nich by primární služba, kvůli níž je galerie zřizována z veřejných zdrojů, zůstala nenaplněna a prostor galerie by zůstal prázdný. Činnost institucí závisí na čilé umělecké scéně, jejich zájem i podpora by se měly přirozeně týkat i životních podmínek těch, kteří ji vytvářejí.

Možná se domníváte, že vystavením uměleckého díla přispíváte k autorově viditelnosti, zvyšujete tak jeho cenu na trhu a právě tím jej odměňujete. Rádi bychom poukázali na skutečnost, že galerie a muzea výtvarného umění byla od svého vzniku součástí veřejného prostoru. Jako taková aspirují na společenskou relevantnost, která se nevyčerpává zdaněním cen za prodaná umělecká díla. Tak jako jiné veřejné statky i ty umělecké vyžadují institucionální podhoubí pro tvorbu, prezentaci i kritickou recepci. Mělo by pak být samozřejmé, že všechny složky podílející se na tvorbě, prezentaci a recepci umění v galeriích financovaných z veřejných prostředků najdou své místo v alokaci financí určených na spravování těchto institucí.

Galerijní instituce nejsou reklamním prostorem udělujícím umělci komerčníratingza peníze daňových poplatníků. Umělec a kulturní producent není podnikatel ani spekulant. Neinvestuje do nejistého zisku v budoucnosti. Jeho či její práce je důvodem, proč veřejnost instituce navštěvuje a to bez ohledu na to, co se s stane v budoucnosti. Zneužíváte skutečnosti, že tu existuje stále se doplňující řada umělců, kteří jsou ochotni uvěřit příslibům symbolického či finančního zisku a na úvěr znovu naplnit výstavní prostor vaší instituce.

Je rovněž nutné vzít v potaz, že umění se v posledních letech proměnilo a s ním i postavení galerijní instituce. Umělec již delší dobu netvoří jen artefakty v soukromí svého ateliéru. Dnes je to právě instituce, která stimuluje uměleckou tvorbu a podstatným způsobem se na podílí (např. kurátorským zadáním). Některá díla dokonce existují pouze v časoprostoru výstavy a v komunikaci s návštěvníkem, jsou nepřenosnou (a neprodejnou) kvalitou. České instituce se musí také s touto tendencí umělecké tvorby, jež se objevila v posledních padesáti letech, adekvátně vyrovnat a aktivně na ni reagovata ne se stavět do pasivně agresivní pozice nezájmu, neúčasti a neporozumění.

Umělec či kurátor na volné noze je pro vás rovnocenným partnerem, mělo by tedy být samozřejmé, že finanční i jiné podmínky výstavy či projektu jsou transparentní a předem jasně stanovené.

Můžete namítnout, že v čase úsporných opatření mají instituce omezený rozpočet. Ale ani když omezený nebyl, nejednali jste jinak. A je to právě v době krize, kdy je zřetelné, že by galerijní instituce měly přehodnotit své priority, přestat parazitovat na voluntarismu umělců, kurátorů a jimi vytvořených strukturách a začít umění podporovatnikoliv mu jen poskytovat dočasný prostor pro vystavení.

Hynek Alt, umělec
Zbyněk Baladrán, umělec
Jan Haubelt, umělec
Vít Havránek, kurátor
Václav Magid, umělec a kurátor
Pavla Sceranková, umělkyně
Jiří Skála, umělec
Jakub Stejskal, teoretik
Tereza Stejskalová, kurátorka
Pavel Sterec, umělec
Tomáš Svoboda, umělec
Jiří Thýn, umělec
Tomáš Uhnák, umělec
Aleksandra Vajd, umělkyně
Dušan Zahoranský, umělec a kurátor


K výzvě se dále připojili:

MgA. Emil Adamec, akademický sochař, krajinný architekt
Ana de Almeida, umělkyně
Corina L. Apostol, historička umění a kurátorka
Tomáš Arnot, student FF MU
Vasil Artamonov, učitel
Richard Augustin, umělec
Daniela Baráčková, umělkyně
Michala Frank Barnová, historička umění a umělecká kritička
Ludvík Ballon, koordinátor
Vojtěch Bárta, dramaturg
Jana Beránková, spisovatelka a publicistka
Jan Bělíček, publicista a hudebník
Kateřina Bílková, studentka FAMU CAS
Josef Bolf, umělec
Filomena Borecká, umělkyně, pedagožka, člen platformy Open Europa
Petr Bosák, grafický designér
Marsha Bradfield, umělkyně, kurátorka, publicistka a teoretička
Radek Brousil, umělec
Jan Brož, kulturní producent
Denisa Bytelová, kurátorka Sam83
Filip Canha, performer a výtvarník
Eva Cihlářová, studentka PedF UK
umělecká skupina Čto dělať
Lenka Daňhelová, básnířka a překladatelka
Daniela Deutelbaum, umělkyně a galeristka (m.odla)
Alberto Di Stefano - FUTURA o.s., Karlin Studios o.s.
Milena Dolečková, výtvarnice, tanečnice
Klára Doležálková, absolventka FaVU a studentka FAMU
Matouš Erban, architekt
Jessica Feldman, umělkyně, Media Studies, The New School
Hana Felklová, A2 o.s.
Světlana Fialová, umělkyně
Peter Fiedor, kaskadér
Lena Fisher, umělkyně
Marta Fišerová, studentka FaVU
Barbora Flastrová, VŠUP
Vojtěch Fröhlich, umělec a student AVU
Ladislava Gažiová, umělkyně
Frederico Geller, umělec
Jan Gruber, student FF UK
Rozálie Hanáková, umělkyně
Petra Herotová, umělkyně
Josef Hlaváček, Mg.A., umělec
Ondřej Hložek, pořadatel kulturních akcí se zaměřením na literaturu a začínající autory
Kryštof Hlůže, student VŠUP
BcA. Michal Horáček (Michal Hor), umělec
Ondřej Horák, spolupracovník Tranzitdisplay
Anna Hulačová, umělkyně
Pavel Humhal, umělec
Boris Jankovec, teoretik a publicista
Edith Jeřábková, kurátorka a pedagožka na VŠUP
Vladan Jeremic, umělec, kurátor a aktivista, Bělehrad, Srbsko
Tobiáš Jirous, herec, hudebník a spisovatel
Adéla Marie Jirků, umělkyně
Eva Jiřička, umělkyně
Ivan Jurica, umělec, umělecký pedagog
Ivana Kanhäuserová, scénografka 
Pavel Kappel, historik umění, kurátor
Katherine Kastner, galeristka
Barbora Kleinhamplová, studentka AVU
Alexey Klyuykov, umělec
MgA. Jana Kochánková, umělkyně
Viktor Kopasz, umělec, pedagog
Ondřej Kopecký, hudebník, producent
Václav Kopecký, fotolaborant
Pavel Korbička, umělec, pedagog FaVU
Markéta Korečková, sochařka
Karina Kottová, kurátorka Meetfactory
Eva Koťátková, umělkyně
Petr Krejčí, sportovní fotograf
Věra Krejčová, editorka, kurátorka
Jan Krtička, umělec
Peter Kuhar, publicista a překladatel
Karel Kunc, umělec
doc. MgA. Věra Kuttelvašerová Stuchelová PhD.
Radim Langer, básník
Ben Laude, pianista
Richard Loskot, umělec
Ján Macko, sochař
Anežka Macháčková, studentka FF UK
Raul Maia, choreograf a tanečník 
Petr Metelka, hudebník, zvukař, hudební koordinátor Radia 1
Nina Michlovská, historička umění, kurátorka Vitríny Deniska
Vlad Morariu, teoretik a kurátor (Artleaks) 
MgA. Tomáš Moravec, umělec, absolvent AVU
Pavlína Morganová, teoretik a kurátor
Barbora Mrázková, umělkyně
Pavel Mrkus, umělec, VŠ pedagog
Marita Muukkonen, kurátorka, Perpetuum mobile 
Barbora Myslikovjanová, umělkyně a studentka AVU
Jan Nálepa, umělec, galerista (3x3 gallery)
Klára Nejezchlebová, umělkyně
Alice Nikitinová, umělkyně
Michal Novotný - FUTURA o.s., Karlin Studios o.s.
Lukáš Palán, hudebník
Lucie Patáková, studentka VŠUP
Andrea Pekárková, umělkyně, galeristka (3x3 gallery)
Štěpán Plátek, umělec a designer
Alina Popa, Irina Gheorghe (The Bureau of Melodramatic Research) 
Lýdia Pribišová, Flash Art Czech and Slovak Edition 
Jiří Příhoda, umělec, pedagog
Jiří Ptáček, kurátor
Karel Rada, spisovatel, scénarista, hudebník, publicista
Reena Raedle, umělkyně, kurátorka a aktivistka, Bělehrad, Srbsko
Luděk Rathouský, umělec
Erik Rosenzveig, umělec, pedagog a kurátor (CAS FAMU)
Hana Rousová, kurátorka
Hansel Sato, umělec a teoretik
Veronika Sellnerová, studentka gymnázia
Vanda Sepová, kurátorka, galéria Enter
Konstanze Schmitt, divadelník a umělec
Erik Síkora, umělec
Ludmila Smejkalová, umělkyně
Pavol Smolárik, herec a hudebník
Matěj Smrkovský, umělec
Sláva Sobotovičová, umělkyně
Miloš Šejn, umělec
Barbora Ševčíková, studentka
Lucia Škandíková, scénografka
Anna Škopková, copywriterka a terapeutka
Société Réaliste, umělci
Tereza Sochorová, umělkyně a grafička
Vojtěch Staněk, nakladatelský editor
Ivor Stodolsky, kurátor, Perpetuum mobile
doc. M.A. Jan Stolín, umělec, pedagog a umělecký vedoucí galerie Die Aktualität  des Schönen v Liberci
Lenka Sýkorová, kurátorka
Adéla Svobodová, umělkyně a grafická designérka
Nina Šošková, umělkyně
Johana Švarcová, Artycok.TV, studentka FAMU
Jan Tesař, umělec, pedagog, zahradník
Venuše Tesnerová, produkce galerií v MeetFactory
Julia Tirler, lektorka umění
Jana Trávníčková, umělkyně a studentka Ústavu umění a designu, Západočeská univerzita v Plzni
Katka Tučková, kurátorka a spisovatelka
Toy box, komiksová autorka
Katarína Uhlířová, kurátor, pedagog
Linda Urbánková, umělkyně
Hynek Vacek, umělec
Adam Vačkář, umělec
Petra Valentová, umělkyně
Viktorie Valocká, recepční
Pavel Vančát, kurátor a teoretik
Petr Vančura, herec
Jaro Varga, umělec a galerista (Galéria HIT v Bratislavě)
Jindra Vejvodová, grafická designérka
Marcela Vichrová, umělkyně
Tereza Viková, studentka PF UK
Markéta Vinglerová, kurátorka etc. galerie, pedagog VŠUP
Jana Vojnárová, umělkyně
Marie Vránová, umělkyně, grafička a středoškolská pedagožka 
Paul Werner, nakladatel - The Orange Press, editor časopisu WOID
Working Artists and the Greater Economy (W.A.G.E.), Brooklyn, USA, www.wageforwork.com
Aleksandrina Yordanova, student umění
František Zachoval, spoluzakladatel platformy Artyčok.TV


(pokud se k výzvě chcete připojit, napište své jméno a povolání na vyzvaprotinulovemzde@gmail.com)