O NÁS/ ABOUT US


Nulová mzda je iniciativou umělců, kurátorů a teoretiků činných v oblasti výtvarného umění. Usiluje o symetričtější a transparentnější vztah mezi galeriemi financovanými z veřejných zdrojů a těmi, kteří se podílejí na jejich kulturním programu - povětšinou umělci a kurátory. Nulová mzda chce upozornit na to, že jim nejsou propláceny produkční náklady či honorář, a na důsledky, které toto neetické jednání pro uměleckou scénu i širší kulturní a společenskou obec má. Usiluje o zavedení kolonky "honorář pro umělce/kurátory/jiné kulturní producenty" do rozpočtů těchto institucí.

Zero Wage initiative is a movement of artists, curators and theoreticians active in the field of visual art. It strives for a more transparent relationship between gallery institutions funded by public finance and those who participate in creating the cultural program of such institutions. It wishes to point out the absence of a fee or honorarium for cultural producers and the consequences of such an approach in individual lives and a broader social context. Its goal is to create a situation in which a honorarium for a cultural producer invited to take part in a cultural program of a gallery institution is taken for granted.

vyzvaprotinulovemzde@gmail.com